Cài đặt Driver trên windows 8 cho máy in thẻ nhựa HiTi CS200e

Lưu ý: Bạn không được mở máy in/ cắm dây cáp USB vào máy tính trong quá trình cài đặt Driver.

Vào mục Setting như hình sau:

Chọn Control Panel:

Chọn "Hardware and Sound"

Chọn "Device Manager"

Chọn máy in HiTi CS200e. Và chọn thư mục chứa driver mới nhất.

Xác nhận cài đặt:

Hoàn thành thao tác cài đặt Driver trên hệ điều hành Windows 8

Back to top