• Published in Smart

Máy cán màng IDP SMART 70S Lamination

Giải pháp để bảo vệ bề mặt thẻ nhựa được tốt hơn, hoặc nâng cao tính bảo mật của thẻ mà không muốn thay đổi hệ thống in thẻ/ phát hành thẻ hiện tai, IDP SMART 70 Laminator chính là sự lựa chọn cho bạn. Máy vận hành độc lập với khay chứa 500 thẻ.
Chi tiết ...
Subscribe to this RSS feed
Back to top