Chuẩn bảo mật DIN 66399 của máy hủy tài liệu Featured

Chuẩn bảo mật DIN 66399 Chuẩn bảo mật DIN 66399
Kobra TS Line | Kobra Advancing Technology
CÁC CHUẨN BẢO MẬT DIN 66399.
Bạn cần chọn mức độ bảo mật thế nào khi hủy tài liệu?
Chuẩn DIN 66399 dùng thay thế cho chuẩn DIN 32757 và DIN EN 15713 trước đó. Chuẩn bảo mật mới này cải tiến hơn so với chuẩn cũ khi phân loại việc hủy tài liệu theo các tiêu chí như sau:

Phân theo 03 nhóm bảo vệ tài liệu

 • Class 1: Mức bảo vệ thông thường dùng cho tài liệu nội bộ, cá nhân.
 • Class 2: Mức bảo vệ cao hơn, được áp dụng cho tài liệu mật của công ty, tập đoàn.
 • Class 3: Mức độ tuyệt mật, áp dụng cho các tài liệu quốc gia.

Phân theo 06 loại vật liệu hủy

 • P: Vật liệu giấy (Paper)
 • F: Vật liệu film, slide trình chiếu.
 • O: Vật liệu quang học: đĩa CD, DVD, Blue-ray
 • T: Vật liệu có từ tính
 • H: Ổ cứng máy tính
 • E: Vật liệu điện tử: thẻ nhớ, USB

Phân theo 07 mức bảo mật

 • P-1 - Hủy sợi có độ rộng sợi: 12mm
 • P-2Hủy sợi có độ rộng sợi: 6mm
 • P-3Hủy sợi có độ rộng sợi: 2mm
 • P-4 - Hủy vụn 6x25mm
 • P-5 - Hủy vụn 2x15mm
 • P-6 - Hủy vụn 1x10mm
 • P-7 - Hủy vụn 1x5mm
Back to top