Module in phủ ép màng dán bảo mật Laminator DNP CL-600

Module in phủ ép màng dán bảo mật Laminator DNP CL-600S (một mặt) và CL-600D (hai mặt) Module in phủ ép màng dán bảo mật Laminator DNP CL-600S (một mặt) và CL-600D (hai mặt)
Bộ cán màng phủ Laminate.
Tốc độ in phủ nhanh 16 giây/thẻ.
Hiện nay việc in thẻ nhựa bảo mật đã có những yêu cầu cao hơn: chất liệu cao cấp PET thay thế cho PVC thông thường, hình ảnh cá thể hóa có chất lượng và độ bền cao hơn, công nghệ chống làm giả tiên tiến nhất.
DNP CL-600 chính là câu trả lời chính xác cho yêu cầu này của bạn.
Back to top