Ruy băng đen HiTi CS310 K resin

Ruy băng màu HiTi CS310 YMCKO- 200 thẻ Ruy băng màu HiTi CS310 YMCKO- 200 thẻ
Ruy băng chính hãng HiTi CS310, CS320
Số lần in: 1000 lần.
Kèm theo thẻ vệ sinh

Ruy băng màu đen HiTi CS310  K resin

Part # __________ | 1,000 lần in


Thạnh Minh phân phối ruy băng màu chính hãng, dùng cho máy HiTi CS310. Giá tốt cho khách hàng mua số lượng.
Số lần in: 1,000 lần (kèm theo thẻ vệ sinh máy in 3M). Xuất xứ: HiTi (Taiwan). In thông tin màu đen, barcode.

*Ruy băng có thể dùng chung cho máy CS310 (01 mặt) và CS320 (02 mặt)

Back to top