Ruy băng màu HiTi CS200e YMCKO

HiTi CS200e YMCKO - Ruy băng màu in 400 thẻ HiTi CS200e YMCKO - Ruy băng màu in 400 thẻ
Ruy băng chính hãng HiTi CS200e, CS220e
Số lần in: 400 lần. Kèm theo thẻ vệ sinh.
# 87.R0501.19XV. Made in Taiwan.

Thạnh Minh phân phối ruy băng màu chính hãng, dùng cho máy HiTi CS200e.

HiTi CS200e Ruy băng màu YMCKO

Part # 87.R0501.19XV | CS200e Ruy băng YMCKO | 400 lần in


Ruy băng in đủ màu: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin đủ màu.

*Ruy băng có thể dùng chung cho máy CS200e (02 mặt) và CS220e (in thẻ trong suốt)

  

Back to top