DIC10580 YMCKO 250 prints| Ruy băng màu chính hãng Edisecure DCP350

Ruy băng màu MATICA DIC 10580.
Số lần in: 250 lần. Kèm theo cuộn vệ sinh thẻ.
Dùng cho máy in DCP350. Xuất xứ: Korea.

EDISecure DIC10580

EDISecure DCP 350 YMCKO ribbon

Ruy băng màu chính hãng EDISecure

P/N: DIC10580 | 250 lần in


Ruy băng in màu: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin đủ màu, có lớp phủ.

 

Back to top