DIC10584 YMCKO 1,200 prints| Ruy băng đen chính hãng Edisecure DCP350

Ruy băng màu đen MATICA DIC 10584.
Số lần in: 1.200 lần. Kèm theo cuộn vệ sinh thẻ.
Dùng cho máy in DCP350. Xuất xứ: Korea.
EDISecure DIC10584

EDISecure DCP 350 K resin ribbon

Ruy băng màu chính hãng EDISecure

P/N: DIC10584 | 1.200 lần in


Ruy băng in màu đen: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin đen.

 

Back to top