EdiSecure DIC10201 YMCKOP | Ruy băng màu chính hãng Edisecure

Ruy băng màu DIC 10201 chính hãng EdiSecure. Dùng cho máy in DCP 204+ và DCP340+
Số lần in: 500 lần. Kèm theo cuộn vệ sinh thẻ và thẻ lau đầu in.
Xuất xứ: USA.
Edisecure DIC 10201 YMCKOP Ribbon, 500 prints

EdiSecure DCP YMCKOP ribbon

Ruy băng màu YMCKOP

P/N: DIC10201 | 500 lần in


Ruy băng in màu: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin đủ màu, có phủ.

(*) Ruy băng có thể dùng chung cho máy DPC 240+ và DCP340+.

 

Back to top