Ruy băng đen Zebra ZXP3 800033-801

Ruy băng đen Zebra ZXP 3 800033-801 Ruy băng đen Zebra ZXP 3 800033-801
Ruy băng đen K resin #800033-801
Số lần in: 1,000 lần.
Dùng cho máy in thẻ Zebra ZXP Series 3

Ribbon Zebra ZXP Series 3 - Mono K resin

Ruy băng đen K resin

P/N: 800033-801 | 1,000 lần in


Ruy băng in đen: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin text.

*Ruy băng có thể dùng chung cho máy ZXP Series 3

 

Back to top