Zebra 800015-101 K resin | Ruy băng đen chính hãng Zebra

Ruy băngđen K resin TrueColor chính hãng Zebra, dùng cho máy in thẻ Zebra.
Số lần in: 1,000 lần.
P330i K resin #800015-101

Zebra P330i K resin

Ruy băng đen

P/N: 800015-101 | 1,000 lần in


Ruy băng in màu đen: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin màu đen.

(*) Ruy băng có thể dùng chung cho máy P310i, P320i, P330i, P330m, P420i, P430i và P520i.

 


 

Back to top