Zebra 800015-140 YMCKO | Ruy băng màu chính hãng Zebra

Ruy băng màu có phủ YMCKO chính hãng, dùng cho máy in thẻ Zebra P300C, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600 và P720C.
Số lần in: 200 lần. Kèm theo 01 cuộn vê sinh thẻ.
P330i YMCKO #800015-140

Zebra C series YMCKO

Ruy băng 05 dãy màu

P/N: 800015-140 | 200 lần in


Ruy băng in đủ màu: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin đủ màu. Có lớp phủ

*Ruy băng có thể dùng chung cho máy P300C, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600 và P720C

 


 

Back to top