Zebra 800015-440 YMCKO | Ruy băng màu chính hãng Zebra

Ruy băng màu YMCKO chính hãng, dùng cho máy in thẻ Zebra P330i, P430i
Số lần in: 200 lần. Kèm theo 01 cuộn vê sinh thẻ.
P330i YMCKO #800015-440

Zebra P330i YMCKO

Ruy băng 05 dãy màu

P/N: 800015-440 | 200 lần in


Ruy băng in đủ màu: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin đủ màu.

*Ruy băng có thể dùng chung cho máy P330i, P430i, P520i, P310i, P320i, P420i.

 


 

Back to top