Zebra 800015-448 YMCKOK | Ruy băng màu chính hãng Zebra

Ruy băng màu YMCKOK chính hãng, dùng cho máy in thẻ Zebra P420i, P430i, P520i.
Số lần in: 170 lần. Kèm theo 01 cuộn vê sinh thẻ.
P330i YMCKO #800015-440

Zebra P430i YMCKOK

Ruy băng 06 dãy màu

P/N: 800015-448 | 170 lần in


Ruy băng in đủ màu: in hình ảnh, in mã vạch, thông tin đủ màu. Dùng cho máy in 02 mặt (Duplex).

(*) Ruy băng có thể dùng chung cho máy P420i, P430i, P520i

 


 

Back to top