Ruy băng màu in UV SMART 50S YMCFKO

Ruy băng màu P-YMCFKO SMART 50S in UV Ruy băng màu P-YMCFKO SMART 50S in UV
Ruy băng UV #659000 | SIADC-P-YMCFKO
Số lần in: 200 lần in (02 mặt). Xuất xứ: Japan.
Dùng cho dòng SMART 30 và SMART 50.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TÍNH NĂNG
Ruy băng IDP SMART: #659000 (SIADC-P-YMCFKO)
Dùng cho 02 dòng máy IDP SMART 30 Series và 50 Series (50S, 50D, 50L)
Số lượng in thẻ: 250 thẻ/cuộn
Xuất xứ: Japan
In hình ảnh UV bảo mật trên thẻ.
In một mặt hoặc in hai mặt (thủ công) in tràn lề
In hình ảnh màu, text hoặc barcode đen.
Ứng dụng công nghệ hình ảnh tiên tiến.
Kèm theo cuộn vệ sinh thẻ.

Back to top