Ruy băng màu SMART 50S YMCKO - 650634

Ruy băng màu SMART 50S YMCKO - 650634 Ruy băng màu SMART 50S YMCKO - 650634
Ruy băng #650634 | SIADC-P-YMCKO
Số lần in: 250 lần in. Xuất xứ: Japan.
Dùng cho dòng SMART 30 và SMART 50.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TÍNH NĂNG
Ruy băng chính hãng IDP SMART: #650634 (SIADC-P-YMCKO)
Dùng cho 02 dòng máy IDP SMART 30 Series (30S, 30R) và 50 Series (50S, 50D, 50L)
Số lượng in thẻ: 250 thẻ/cuộn
Xuất xứ: Japan
In một mặt hoặc in hai mặt (thủ công) in tràn lề
In hình ảnh màu, text hoặc barcode đen.
Ứng dụng công nghệ hình ảnh tiên tiến.
Kèm theo cuộn vệ sinh thẻ.

Back to top