Ruy băng màu SMART 50S YMCKOK - 650637

Ruy băng màu SMART 50S YMCKOK - 650637 Ruy băng màu SMART 50S YMCKOK - 650637
Ruy băng #650637 | SIADC-P-YMCKOK
Số lần in: 200 lần in (02 mặt). Xuất xứ: Japan.
Dùng cho dòng SMART 30 và SMART 50.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TÍNH NĂNG
Ruy băng chính hãng IDP SMART: #650637 (SIADC-P-YMCKOK)
Dùng cho 02 dòng máy IDP SMART 30 Series (30D) và 50 Series (50D, 50L)
Số lượng in thẻ: 200 thẻ/cuộn ( in 01 mặt màu + 01 mặt đen)
Xuất xứ: Japan
In hai mặt (tự động) in tràn lề
In hình ảnh màu, text hoặc barcode đen.
Ứng dụng công nghệ hình ảnh tiên tiến.
Kèm theo cuộn vệ sinh thẻ.

Back to top