Ruy băng trắng đơn màu SMART 50S - 650663

Ruy băng trắng đơn màu SMART 50S - 650663 Ruy băng trắng đơn màu SMART 50S - 650663
Ruy băng trắng #650663| SIADC-S-W
Số lần in: 1.200 lần in. Xuất xứ: Japan.
Dùng cho dòng SMART 30 và SMART 50.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TÍNH NĂNG
- Ruy băng chính hãng IDP SMART: #650663 (White mono ribbon)
- Dùng cho 02 dòng máy IDP SMART 30 Series (30S, 30R) và 50 Series (50S, 50D, 50L)
- Số lượng in thẻ: 1,200 thẻ/cuộn. 
- Xuất xứ: Japan/Korea.
- In một mặt hoặc in hai mặt (thủ công) in tràn lề
- In hình ảnh, text hoặc barcode trắng.
- Ứng dụng công nghệ hình ảnh tiên tiến.
- Kèm theo cuộn vệ sinh thẻ.

Back to top